แพ็กเกจ VIP

ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ

รหัสทัวร์ : J15_6

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ บุฟเฟ่ต์เมล่อน

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ

รหัสทัวร์ : J13_10

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ เป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

นาโกย่า - ทาคายาม่า - อิเสะ

รหัสทัวร์ : ZNGO01

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines

เพลิดเพลินสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ณ Bokka No Sato สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

DOKODEMO-FUJI-TOKYO KAMAKURA

รหัสทัวร์ : CNH01

6 วัน 4 คืน


สายการบิน ANA

นมัสการหลวงพ่อโตกลางแจ้งเมืองคามาคุระ ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ช้อปปิ้งย่านดัง อิสระดิสนี่เเลนด์

ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

DOKODEMO-FUJI-TOKYO KAMAKURA

รหัสทัวร์ : CJL02

6 วัน 4 คืน


สายการบิน JAPAN Airline

โอซาก้า - เกียวโต - นารา - ยามานาชิ - ฟูจิ - โตเกียว อิสระเที่ยวดิสนี่ย์เเลนด์

ราคาเริ่มต้น 48,000 บาท

ฮอกไกโด

รหัสทัวร์ : JP02_13

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

ชมหมู่บ้านจําลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ดาเตะจิไดมุระ

ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท

อิบารากิ - นิกโก้ - โตเกียว

รหัสทัวร์ : JP01_6

7 วัน 4 คืน


สายการบิน All Nippon Airways

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองนิกโก้เมืองมรดกโลกจาก UNESCO อิสระฟรีเดย์ 1 วัน เต็ม

ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท

อิบารากิ - เซนได- โตเกียว

รหัสทัวร์ : JP01_7

7 วัน 4 คืน


สายการบิน All Nippon Airways

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองเซนไดจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่นิยมมากที่สุดของภูมิภาค

ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท

นาริตะ - โตเกียว - ฟูจิ

รหัสทัวร์ : J03_11

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Thai Airways

พบกับตัวการ์ตูนที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมากกว่า 30 ปี ที่ซานริโอ พูโรแลนด์

ราคาเริ่มต้น 51,900 บาท

อิบารากิ - ฟูจิ - โตเกียว

รหัสทัวร์ : ZHND02

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines

นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ สัมผัสความงามทุ่งดอกโคเชีย ณ อิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

โนโบริเบทสึ - โทยะ - ซัปโปโร

รหัสทัวร์ : ZHOK10

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Thai Airways

นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ภูเขาไฟอุสุซาน สัมผัส คลองโอตารุ เมืองสุดโรแมนติก

ราคาเริ่มต้น 37,999 บาท

Yokoso Hokkaido Jozankei Hoheikyo in Autumn

รหัสทัวร์ : CTG03

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

ฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี โจซังเคย์ ชมวิวเขื่อนโฮเฮะอิเคียว ซัปโปโร ช้อปปิ้งย่านดัง

ราคาเริ่มต้น 57,900 บาท

ฮอกไกโด - ใบไม้เปลี่ยนสี

รหัสทัวร์ : JP02_14

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

นั่งกระเช้าลอยฟ้าอะซาฮิดาเกะ เป็นแห่งแรกของ ญี่ปุ่น ที่จะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

ฮอกไกโด - ใบไม้เปลี่ยนสี

รหัสทัวร์ : JP02_15

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

ชม หอคอยโกะเรียวคะคุ เป็นปราสาทแบบตะวันตก แห่งแรกของญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

UNSEEN SHIKOKU KAGAWA & WHALE WATCHING

รหัสทัวร์ : CCL05

5 วัน 3 คืน


สายการบิน China Airline

ทะคะมัทสึ - ล่องเรือชมช่องแคบหุบเขาโอะโบะเคะ โคะโบะเคะ

ราคาเริ่มต้น 44,900 บาท

Unseen Shikoku & Kansai ล่องเรือชมธรรมชาติ

รหัสทัวร์ : CCL06

6 วัน 4 คืน


สายการบิน China Airline

คางาวะ - ช่องแคบหุบเขาโอะโบะเคะ โคะโบะเคะ - ล่องเรือ - สะพานเถาวัลย์ 1,000 ปี - โอคายาม่า

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

COLORS-SEASON-IN-NIKKO-TOHOKU-TADAMI-AUTUMN

รหัสทัวร์ : CTG07

7 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

เกาะฮอนชู - นิกโก้ - เส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอิโระฮะซากะ เซ็นได - โตเกียว

ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท

Hitachi Sea Side Park & Persimmon Picking

รหัสทัวร์ : CJL04

6 วัน 4 คืน


สายการบิน JAPAN Airline

โตเกียว ฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค

ราคาเริ่มต้น 59,000 บาท

อาซาฮิกาว่า - โอตารุ - ซัปโปโร

รหัสทัวร์ : ZHOK03

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Air Asia X
สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ สัมผัสความโรแมนติก ณ คลองโอตารุ

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

โนโบริเบทสึ - โทยะ - ซัปโปโร

รหัสทัวร์ : ZHOK10

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Thai Airways
นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ณ ภูเขาไฟอุสุซาน สัมผัส โอตารุ เมืองสุดโรแมนติก

ราคาเริ่มต้น 37,999 บาท

โอซาก้า - มิเอะ - โกเบ

รหัสทัวร์ : JP03_9

6 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines
ลิ้มรสกับเนื้อมัตสึซากะ เนื้อA5 จากเมืองโกเบ และกุ้งอิเสะ ราชากุ้งแห่งท้องทะเลญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

นาโกย่า - กิฟุ - ทาคายาม่า

รหัสทัวร์ : ZNGO02

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

โตเกียว - ฟูจิ - โอไดบะ

รหัสทัวร์ : ZHND03

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines
เต็มอิ่มกับใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ถ่ายภาพความประทับใจกับดอกซุซูกิ ณ ทุ่งหญ้าเซนโกคุ ฮาระ

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

Unseen Shikoku & Kansai (Takamatsu-Kagawa-Okayama)

รหัสทัวร์ : CCL06

6 วัน 4 คืน


สายการบิน China Airline

คางาวะ - ช่องแคบหุบเขาโอะโบะเคะ โคะโบะเคะ - สะพานเถาวัลย์ 1,000 ปี - โอคายาม่า

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

SENDAI IWATE FUKUSHIMA

รหัสทัวร์ : TGSDJ07

7 วัน 5 คืน


สายการบิน Thai Airways

ล่องเรือชมวิว ณ หุบเขาเกบิเค สัมผัสความงามของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น

ราคาเริ่มต้น 79,888 บาท

HOKKAIDO HAKODATE IN HOK AUTUMN PREMIUM

รหัสทัวร์ : TGCTS07

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ป้อมดาว เมืองฮาโกดาเตะ เต็มอิ่มจุใจกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท

ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ

รหัสทัวร์ : JP02_17

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

ชมเทศกาล Hakodate Christmas Fantasy งานแสงสีแห่งคริสต์มาสประจำ เมืองท่าฮาโกดาเตะ

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

โตเกียว - ฟูจิ - โอไดบะ

รหัสทัวร์ : ZHND03

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines

เต็มอิ่มกับใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ถ่ายภาพความประทับใจกับดอกซุซุกิ ณ ทุ่งหญ้าเซนโกคุ ฮาระ

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

SENDAI SAPPORO รอบเกาะ PREMIUM

รหัสทัวร์ : TGSDJCTS01

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

เปิดประสบการณ์เที่ยว 2 ภูมิภาค โทโฮคุ – ฮอกไกโด นั่งรถไฟชินคันเซ็น รถไฟความเร็วสูง

ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท

นาโกย่า - ทาคายาม่า - นากาโน่

รหัสทัวร์ : ZNGO03

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines

ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ สุดมันส์กับกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมหิมะ

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

อาซาฮิกาว่า - โอตารุ - ซัปโปโร

รหัสทัวร์ : ZHOK03

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Air Asia X

สนุกสนานกับกิจกรรมลบลานสกีหิมะ สัมผัสความโรแมนติก ณ คลองโอตารุ

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

โนโบริเบทสึ - โอตารุ - ซัปโปโร

รหัสทัวร์ : ZHOK11

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Thai Airways

สุดมันส์กับกิจกรรมสโนว์โมบิล บนลานหิมะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวบนภูเขาอุสุซาน

ราคาเริ่มต้น 37,999 บาท

นาโกย่า - ทาคายาม่า - โอซาก้า

รหัสทัวร์ : ZNGO08

6 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines

เช็คอินกับหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ บินสบายไปกับสายการบินระดับห้าดาว

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

คามาคุระ - ฟูจิ - โตเกียว

รหัสทัวร์ : ZHND04

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines

ตื่นตาตระการใจไปกับเทศกาบยามานากาโกะ พักในเมืองโตเกียว ใกล้แหล่งช็อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

TOKYO FUJI OSAKA WINTER PREMIUM

รหัสทัวร์ : TGNRTKIX06

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ เยือนศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส

ราคาเริ่มต้น 55,888 บาท

TOKYO FUJI OSAKA SKI WINTER PREMIUM

รหัสทัวร์ : TGNRTKIX07

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์

ราคาเริ่มต้น 39,888 บาท

ฮอกไกโด - ฮาโกดาเตะ - โอตารุ - ซัปโปโร

รหัสทัวร์ : ZHOK17

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Thai Airways

สัมผัสความงานเมืองเก่าที่รุ่งเรืองในอดีต ฮาโกดาเตะ และสนุกสุดมันส์กิจกรรมบนลานหิมะ

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

ฮอกไกโด - โซอุนเคียว - อาซาฮิกาว่า - ซัปโปโร

รหัสทัวร์ : ZHOK16

6 วัน 4 คืน


สายการบิน Air Asia X

สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ เมืองมอนเบ็ทสึ ชมความสวยงามเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท