เมืองยอดนิยมทาคายาม่า

EARLY AUTUMN NAGOYO TAKAYAMA

รหัสทัวร์ : PJP51-SL

4 วัน 3 คืน


สายการบิน Lion air

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น สวนเค็นโระคุเอ็น คานาซาว่า

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

โอซาก้า - เกียวโต - ทาคายาม่า

รหัสทัวร์ : ZKIX11

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Air Asia X

ถ่ายภาพประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ขอพรพระแม่โพสภ และเทพเจ้าจิ้งจอก ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

เกียวโต - ทาคายาม่า - นารา

รหัสทัวร์ : ZKIX12

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Air Asia X

ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ วัดเรียวไกซัง โยโกคราจิ สัมผัสมนต์เสน่ห์ ณ วัดโทไดจิ

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA KORANKEI

รหัสทัวร์ : PJP52-SL

4 วัน 3 คืน


สายการบิน Lion Air

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค ศาลเจ้าโอสึคันนอน เดินช้อปปิ้งย่านถนนโอสึ

ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

NAGOYA TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์ สายบันเทิง

รหัสทัวร์ : XJ137

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Air Asia X

เที่ยวญี่ปุ่นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ชมความอลังการของปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้

ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

นาโกย่า - กิฟุ - ทาคายาม่า

รหัสทัวร์ : ZNGO02

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

NAGOYA TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์ สายบันเทิง

รหัสทัวร์ : XJ137

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Air Asia X

เที่ยวญี่ปุ่นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ชมความอลังการของปราสาทอีกาดำ มัตสึโมโต้

ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

นาโกย่า - ทาคายาม่า - เกียวโต - โอซาก้า

รหัสทัวร์ : ZNGO06

6 วัน 3 คืน


สายการบิน Air Asia X
ชมความงามดอกซากุระ ณ โอบาระ ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลนาบานะ โนะ ซาโตะ

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

นาโกย่า - ทาคายาม่า - เกียวโต - โอซาก้า

รหัสทัวร์ : ZNGO07

6 วัน 3 คืน


สายการบิน Air Asia X
ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลนาบานะ โนะ ซาโตะ

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

นาโกย่า - ทาคายาม่า - นากาโน่

รหัสทัวร์ : ZNGO03

5 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines

ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ สุดมันส์กับกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมหิมะ

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

นาโกย่า - ทาคายาม่า - โอซาก้า

รหัสทัวร์ : ZNGO08

6 วัน 3 คืน


สายการบิน Japan Airlines

เช็คอินกับหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ บินสบายไปกับสายการบินระดับห้าดาว

ราคาเริ่มต้น 30,999 บาท

นาโกย่า - ทาคายาม่า - เกียวโต - โอซาก้า

รหัสทัวร์ : ZNGO09

6 วัน 3 คืน


สายการบิน Air Asia X

สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สุดมันส์กับลานกิจกรรมหิมะ

ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท